Oriya Language Newspapers List in India

The following newspapers are published in the Oriya language:

 • Aamari Katha
 • Aarambha
 • Ananya
 • Aneka Suchana
 • Anupama Bharata
 • Bartaman Samachar
 • Bhaskara
 • Dharitri
 • Dinalipi
 • Dunia Khabar
 • Janabani
 • Jhalak
 • Kaliga Mail
 • Kalinga
 • Khabara
 • Khola Dwar
 • Khola Pharda
 • Krantidhara
 • Manthara
 • Matrubhasha
 • Naxatra Jyoti
 • Nijukti Khabara
 • Nyayabati
 • Odishara Sammana
 • Oriya Express
 • Parjyabekhyak
 • Pragativadi
 • Prajatantra
 • Pratidina
 • Samaja
 • Samaya
 • Sambad
 • Sambad Keshari
 • Sambada Kalika
 • Sarvasadharana
 • Sasan Khabar
 • Shruti
 • Suryaprabha
 • Swabhiman
 • Swarajya
 • Trisakti
 • Utkal Mail
 • Utkala Samaja
 • Utkalika
 • Vishwabani
Advertisements